AMERİKAN DENEYİMİ: CONVERSATİON CLUB REEL DÜNYA TAKLİDİ

Amerikan Deneyimi: Conversation Club

Kurumlarımızda kayıtlı olan her öğrencinin katılım sağlayabileceği Conversation Club,mevcut dil bilgisini güncel tutmak, pratik yaparak daha hızlı ve akıcı konuşmak, kelime dağarcığını geliştirmek ve konuşurken özgüveni arttırmayı sağlamak amaçlı kurulmuş ingilizce dil pratiği kulubüdür.

Amacımız,İngilizce dil pratiği yapmak isteyen aktif katılımcılar olarak toplandığımızda kendimizi normalde konuşurken nasıl ifade edebiliyorsak o rahatlıkta sohbet havasında ingilizce dil pratiği yapmak olup her etkinlikte belli bir konu seçip onun üzerinden sohbetimizi tamamıyla ingilizce sürdürmek ve ingilizce oyunlarla eğlenceli etkinlikler gerçekleştirmektir.Projeksiyon ile desteklenen Conversation Club sınıflarımızda Reel dünyanın taklidini gerçekleştirerek her öğrencimizin konuşma yeteneğini en üst sınırlara taşımayı hedefliyoruz.

– Gerçek dünya kültür dili etkinlikleri ve seyahatleri Uygun program
– İkinci Dil Olarak İngilizce, başlangıç seviyesinden ileri sınıfa kadar öğrenciler için ders
– Öğrenciler, uygulama yoluyla okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerini öğrenirler.