SERTİFİKA PROGRAMLARI

İş ve Hukuk Alanında Özelleştirilmiş İngilizce Eğitimi

Birinin kariyerinde İngilizce’yi kullanmak, küreselleşme çağında önem kazanmaktadır. Küçük yerel şirketlerden büyük çokuluslu şirketlere ve devlet kurumlarından hukuk firmalarına kadar tüm organizasyonlarda çalışan profesyoneller, sınırların ötesinde ve çeşitli topluluklarda iletişim kurmayı öğrenmelidir. Bu, İngilizce iletişim yeteneğinin kişinin kariyer başarısı için vazgeçilmez olduğu anlamına gelir. Mentora’nın Sertifika Programı, öğrencilere belirli bir kariyerinde çalışmak için gerekli dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan kurslar sunmaktadır.

Kurslar belirli amaçlar için İngilizce’nin işlevsel kullanımı üzerine odaklanmaktadır. MentoraCollege, özel ihtiyaçlarına uygun üstün yoğun eğitim isteyen profesyoneller için özelleştirilmiş İş İngilizcesi ve Hukuk İngilizcesi kursları sunmaktadır.

-Program katılımcıları, Türk ticaretini veya yasal terminolojiyi kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğreneceklerdir.
-Sınıf içi etkileşim anlamlı bir iletişim üzerine kuruludur ve öğrencilerin dil yeteneklerinin işlevsel gelişimini vurgular.
-Öğrencilerin kendi alanlarında ve İngilizce dillerinde sahip oldukları becerileri kullanabilmeleri için asıl materyal kullanılır ve sınıflar öğrenci merkezli ve öğrenci tarafından yönlendirilir.
-Öğretmenler, gerçek dünya ortamını taklit edecek şekilde dersler düzenler.
-Öğretmenler, iyi eğitimli, deneyimli, kurumsal ve hukuk mesleklerinde çalışan tecrübeli eğitmenlerdir.

Kurslar grupların özelliklerine göre özelleştirilir ve genellikle 3 ila 4 hafta arasında sürer. Sınıf öğretmenliğine ek olarak, Mentora,misafir derslerini ve kursa bağlı gezileri düzenler. Programın başarıyla tamamlanmasının ardından, öğrencilere, alanıyla ilgili İngilizce terminoloji ve içeriği hakkındaki kapsamlı bilgi birikimi ile sertifika verilir.